NEWS
latest

02 September

STUDIRANJE U NEMAČKOJ


Da li ste znali da je pre sto godina polovina svih studenata širom sveta koji studiraju u inostranstvu bila upisana na nemačkim fakultetima? Od tog vremena Nemačka je atraktivna destinacija za sve koji žele kvalitetno obrazovanje.

Prvi nemački univerzitet osnovan je 1386. godine u Hajdelbergu. Danas u Nemačkoj postoji više od tristotine visokoškolskih ustanova.

Sa oko 100 miliona ljudi kojima je nemački maternji jezik, danas se u Evropi najviše govori nemački jezik. Pored toga, snaga nemačke privrede i njen rastući uticaj u svetu, čine nemački jezik sve značajnijim na svetskom tržištu.


Kako se upisati na studije  u Nemačkoj?  


Za studiranje u Nemačkoj učenici iz Srbije moraju priložiti dokaz o položenoj maturi ili diplomu o završenoj srednjoj školi. Ukoliko je priložena diploma priznata i vrednovana kao nemačka matura, sledeći korak je prijava formularom Antrag auf Zulassung zum Studium koji se može nabaviti u Sekretarijatu za strane studente na svakom univerzitetu.

Za kompletnu prijavu morate poslati sledeće:

1) popunjen formular za upis;
2) overena fotokopija diplome srednje škole;
3) prevod diploma;
4) fotografije;
5) biografija;
6) potvrda o znanju nemačkog jezika (nivo B2).

Ako ste već položili prijemni ispit ili ste studirali na nekom drugom fakultetu, morate dostaviti potvrdu o položenom prijemnom ispitu, upisu na fakultet i odgovarajuće prevode.

Nemački univerziteti upisuju studente u zimskom i letnjem roku, sa početkom letnjeg semestra 1. aprila, a zimskog 1. oktobra. Prijave možete podneti do 15. januara za letnji i 15. jula za zimski semestar. Ukoliko želite da se prijavite na više fakulteta učinite to preko ASSIST Arbeits und Servicestelle für Internationale Studienbewerbungen. ASSIST proverava dokumentaciju i šalje samo jedan primerak overenih fotokopija i prevoda svakom fakultetu za koji ste se prijavili.

Što se tiče znanja jezika, postoji nekoliko varijanti pomoću kojih možete dokazati da je vaše znanje odgovarajuće. Prvo, to je potvrda o položenom ispitu DSH Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerber. Ovaj ispit možete položiti na svim fakultetima u Nemačkoj. Priznate su takođe i mala i velika diploma Goethe – Instituta, kao i njihov Zentrale Oberstufenprüfung. 

Takođe, priznaje se i diploma Deutsche Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz.

Oslobođeni su polaganja ispita: svi koji su završili srednju školu na nemačkom jeziku, osobe koje žele da studiraju samo jedan semestar u Nemačkoj i kandidati koji će studirati na engleskom jeziku na nekom od postojećih internacionalnih fakulteta u Nemačkoj.


Dobijanje studentske vize


Za studiranje u Nemačkoj svim licima koja žive van Evropske unije potrebna je studentska viza. Sa turističkom vizom se npr. ne može studirati. Postoje tri vrste viza za strane studente: 1) viza za posećivanje kursa nemačkog Sprachkursvisum; 2) viza za prijavljivanje na fakultet Studienbewerbervisum, koja važi tri meseca i ukoliko se dobije mesto na fakultetu, ona može da se zameni za vizu za studiranje; i 3) viza za studiranje Visum zu Studienzwecken, koja važi godinu dana. Dobija se ukoliko je kandidat već dobio mesto na fakultetu u Nemačkoj.

Zahtev za izdavanje vize se podnosi u nemačkoj ambasadi u Beogradu, a potrebno je priložiti sledeća dokumenta: važeći pasoš, fotografiju, diplomu srednje škole i prevod diplome, potvrdu o položenom prijemnom ispitu i ispitima na fakultetu (ukoliko je podnosilac molbe već studirao), i pismeni dokaz o posedovanju dovoljno finansijskih sredstava za studiranja u Nemačkoj za sledećih godinu dana.

Više informacija možete naći na internet stranicama: www.auswaertiges-amt.de i www.humboldt-foundation.de


Finansiranje studija


Studentski domovi su najekonomičnije rešenje za stanovanje u Nemačkoj. Većina studentskih domova se nalazi u neposrednoj blizini univerziteta. Velika je potražnja za studentskim domovima, zbog same činjenice da je to najjeftiniji oblik smeštaja. Mesta u domovima dodeljuje Studentski savez, tako da je preporučljivo da se što ranije prijavite, jer se mesta ne dodeljuju na osnovu uspeha na studijama.

Popularan nacin smeštaja među studentima je i stanovanje u zajednicama, gde nekoliko ljudi zajedno iznajmljuje stan. Svako dobija svoju zasebnu sobu, a ostale prostorije su zajedničke. Ovakve sobe možete naći na oglasima, a cimeri koje ćete dobiti uglavnom ne poznajete unapred.

Ukoliko želite da imate svoju samoću i mir, iznajmite privatni stan. Ako želite neku vrstu pomoći u potrazi za ovakvim stanovima, možete dobiti Schwarzer Bretter na univerzitetu. Najbolja varijanta bi bila da pratite lokalne medije.


Stipendije za studiranje u Nemačkoj


Najveća finansijska podrška za studente u Nemačkoj je Služba za akademsku razmenu (DAAD). Delatnost ove organizacije je finansiranje studenata iz inostranstva. Ova organizacija nudi stipendiranje u trajanju između 10 i 24 meseca, u zavisnosti od trajanja akademske godine ili izabranog projekta . na studijama. Stipendiranje je jednogodišnje, ali za slučaj ostvarenih izuzetnih rezultata na studijama, stipendija može biti produžena. 

Postoje posebne stipendije za različite struke, a studenti germanistike pored stipendija imaju i mogućnost odlaska na besplatne letnje kurseve i različite intenzivne kurseve jezika koji su namenjeni stranim studentima.


Fakulteti i Univerziteti u Nemačkoj


Sistem visokog obrazovanja u Nemačkoj ima svoje specifičnosti koje uslovljavaju razliku u odnosu na visoko obrazovanje u drugim evropskim zemljama. U tom smislu želimo da Vam ukažemo na postojeće tipove visokoobrazovnih institucija. U Nemačkoj postoji 409 visokoobrazovnih institucija koje su priznate od strane države, rasprostranjenih duž cele zemlje, u ukupno 165 gradova. Ove institucije nude više od 14.500 različitih studijskih programa. Osim državnih postoje i privatne više škole, koje su uglavnom finansirane od strane katoličke ili protestantske crkve, i njih ima ukupno oko 80.


U Nemačkoj visokoobrazovne institucije se dele u više kategorija:

1) univerziteti;
2) stručne škole;
3) umetničke i  muzičke više škole;
4) privatne i teološke više škole.

Univerziteti u Nemačkoj su većinom orijentisani na prirodne nauke i nude specijalizovane programe kao npr. tehnički, medicinski ili pedagoški univerziteti. Trenutno postoji  102 univerziteta u Nemačkoj. Oni nude širok stručni izbor predmetnih grupa sa studijskim programima. Istraživanje i učenje su tesno povezani. Težište je na osnovnim istraživanju.

Stručne više škole u Nemačkoj su pravo rešenje za studente koji žele da se njihove studije baziraju na praktičnoj primeni znanja. Studenti se pripremaju za konkretne zadatke u profesiji. Studije obuhvataju i praksu i jedan praktični semestar. Trenutno postoji  167 viših stručnih škola. Mnoge u svom nazivu imaju i dodatnu oznaku na engleskom jeziku - University of Applied Sciences.  Na nemačkom jeziku to znači Univerzitet za primenjene nauke i označava kome su namenjene ove studije: usredsređenost na praksu i jaka spona sa poslom u preduzećima. Studenti viših stručnih škola su  bolje pripremljeni za rad u određenim branšama nego studenti univerziteta. Ponuda predmeta obuhvata oblasti kao što su tehnika, ekonomija, IT, dizajn, sociologija i mediji. Medicina i klasične studije prava ne mogu da se studiraju na ovoj vrsti škole.

Umetničke i muzičke više škole su namenjene studentima koji žele da studiraju umetničke predmete. Ove više škole nude studije iz oblasti umetnosti kao što su slikarstvo, industrijski i modni dizajn, grafika, instrumentalna muzika ili  pevanje. Na višim školama za moderne medije obrazuju se budući režiseri, kamermani, filmski i televizijski radnici. Preduslov za ovu vrstu studija je poseban umetnički talenat. Treba voditi računa o tome da je broj studenata na ovim umetničkim višim školama ograničen. Za ove vrste škola postoje određeni uslovi za prijem na studije. Samo oni studenti koji na kvalifikacionom ispitu pokažu nesporni talenat ili dokažu da poseduju pravi osećaj za ritam i besprekoran sluh, imaju šansu da se upišu na ovu vrstu škola. Bez portfolija sa radovima, referencama i često sa prijemnim ispitom ne može se očekivati prijem na ovu vrstu škola. No, posebno talentovani studenti mogu biti primljeni iako nemaju položenu maturu.


Za Vas smo pripremili i spisak najboljih univerziteta u Nemačkoj:

 1. TU München (Tehnički univerzitet u Minhenu),
 2. Univerzitet u Hajdelbergu,
 3. Slobodni univerzitet u Berlinu,
 4. Ludvig-Maximilijan univerzitet u Minhenu,
 5. Albert-Ludvig univerzitet u Frajburgu,
 6. Humbolt univerzitet u Berlinu,
 7. Eberhart-Karls univerzitet u Tibingenu,
 8. Univerzitet u Ahenu,
 9. Tehnološki univerzitet u Karlsrueu,
 10. Georg-Avgust univerzitet u Getingenu,
 11. Univerzitet u Manhajmu,
 12. Univerzitet u Kelnu,
 13. Univerzitet u Minsteru,
 14. Univerzitet u Frankfurtu,
 15. Univerzitet u Bonu.

Takođe, od 2006. u Nemačkoj postoje takozvani elitni univerziteti (Elite – Unis), koji se finansiraju od strane države. Ukupno ih ima 11: Univerzitet u Karlsrueu, Tehnički Univerzitet u Minhenu, Univerzitet u Hajdelbergu, Univerzitet u Frajburgu, Univerzitet u Getingenu, Univerzitet u Ahenu, Univerzitet u Bremenu, Univerzitet u Kelnu, Univerzitetu u Tibingenu, Tehnički Univerzitetu u Drezdenu, Humbolt Univerzitet u Berlinu.

FRANKFURT

         

« PREV
NEXT »

No comments