NEWS
latest

27 January

JOŠ JEDAN DIVNO PROVEDEN DAN! Posetili smo vrtić sa 5 zvezdica, "Belog Zeku"

"Beli Zeka" je privatna predškolska ustanova (vrtić) licencirana od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, osnovana 2009. godine. Nalazi se u divnom prostoru u centru Beograda, na samo nekoliko koraka od Hrama Svetog Save, u ulici Hadži Milentijevoj broj 33. "Belog Zeku" krasi potpuno novi i kompletno opremljeni prostor sa najvišim standardima za dnevni boravak mališana: prelepo dvorište sa gumiranom podlogom puno zelenila i cveća, igraonica u zatvorenom i na otvorenom prostoru, učionice i radne prostorije, istraživački centar za decu, kompjuterska sala, kućni bioskop, pozorištance.

Prilikom posete ovoj predškolskoj ustanovi, u cilju dobijanja više podataka o poslovanju i uslovima rada sa predškolskom decom, razgovaramo sa direktorkom ustanove Danijelom Pavlović.

Poštovana direktorko Danijela, koje su po Vama osnovne karakteristike i polazne osnove organizacije i principa rada sa decom predškolskog uzrasta koji se primenjuju u Vašoj ustanovi?
  
U vrtiću "Beli Zeka" je pravo dečje carstvo, koje zrači toplinom doma. O deci sa ljubavlju brine stručno i profesionalno osoblje. Aktivnosti su raznovrsne i zastupljene iz svih vaspitno-obrazovnih oblasti. Grupe su mešovite. Radno vreme prilagođeno je savremenim uslovima života.


Razvijanje osnovne ideje programa i rada dečjeg vrtića „Beli Zeka“ ima za polazište savremenu  koncepciju vaspitanja i obrazovanja dece predškolskog uzrasta. Ova koncepcija bazirana je na principima jednakosti sve dece, na odnosu poverenja i bliskosti kroz koje dete razvija samostalnost, samokontrolu i socijalno odgovorno ponašanje, kao i na osećanju sigurnosti koje proističe iz bezbednog okruženja i pripadanja zajednici. 

Program vaspitanja i obrazovanja Dečjeg vrtića „Beli zeka“ je verifikovan od strane Ministarstva prosvete i ocenjen najvišom ocenom. Sastoji se iz dve celine:Programa vaspitanja i obrazovanja dece uzrasta do tri godine do uključenja u pripremni predškolski program  i Pripremnog predškolskog programa.

Rad sa malom decom i njihovo vaspitanje i početno obrazovanje zahteva i adekvatnu kadrovsku popunjenost. Kojim principima se rukovode Vaši zaposleni i kakva je struktura stručnjaka koje zapošljavate?

Vaspitači u dečjem vrtiću „Beli Zeka“ promovišu partnerstvo sa roditeljima u razvoju i podsticanju dečjeg učenja radi  što boljeg upoznavanja, vrednovanja i uvažavanja dečjeg iskustva na kojem baziraju učenje. Zaposleni u vrtiću "Beli Zeka" su kvalifikovani stručnjaci u radu sa decom, tako da je boravak dece siguran, edukativan i zabavan. Osoblje dečjeg vrtića čini tim koji je sastavljen od pedagoga, psihologa, medicinske sestre, pedijatra i kvalifikovanih vaspitača koji pored redovnih aktivnosti organizuju poseban zabavno-rekreativni sadržaj i stručni vaspitno-obrazovni program za mališane kroz učenje engleskog jezika i rad u likovnoj i sportskoj sekciji.

Zašto je korisno i veoma važno napraviti dobar izbor prilikom polaska deteta u dečji vrtić?

Polazak deteta u vrtić ili jaslice predstavlja, po pravilu, prvi izlazak deteta iz porodične sredine, tj. prvo odvajanje od roditelja, prevashodno od majke, na duže vreme. Istovremeno, za dete to može predstavljati i prvi susret sa većim brojem nepoznatih osoba, kako sa decom tako i sa odraslima. Često je ovo traumatična situacija koliko za dete, toliko i za roditelje, jer je ispunjena strahom od odvajanja i naporima da se dete prilagodi novonastaloj situaciji.

Dolaskom deteta u vaspitnu grupu menja se njegov dotadašnji način življenja, uglavnom mimo njegove volje. Ma kako bila izražena potreba za društvom vršnjaka (obično posle treće godine), dete u suštini nema potrebu da sigurnost porodičnog okruženja menja za nešto novo i nepoznato. Zato najveći broj dece reaguje plačem, ili na neki drugi način protestuje i izražava svoju tugu zbog razdvajanja. Njima je teško da shvate da je vrtić dobro i bezbedno mesto, kao i da će se roditelji vratiti kroz neko vreme. Strah od odvajanja dominira, a osećanje napuštenosti ih preplavljuje. Ovakve manifestacije mogu biti veoma burne i dugotrajne.

Za roditelje je važno da znaju da je izvesna doza straha od odvajanja uobičajena, jer je vezanost za porodicu u ranom uzrastu  razvojno uslovljena. Strah od odvajanja ne treba da bude razlog za brigu, mada ga nipošto ne treba zanemariti u procesu privikavanja deteta na kolektiv. On se može sagledavati iz sasvim drugog ugla, odnosno kao pokazatelj da su dete i roditelj razvili kvalitetnu uzajamnu vezu. 

Koji su osnovni principi organizacije i rada dečjeg vrtića "Beli Zeka"?

U vrtiću ,,Beli Zeka" svako dete se poštuje. Uvažava se njegova individualnost i kreativnost, savesno se radi na usvajanju znanja, veština i vrednosti kod deteta. Vaspitno-obrazovni rad se najviše vrednuje i insistira se na aktivnoj saradnji sa roditeljima. Kod dece se podstiče intelektualni , motorni, emocionalni, duhovni, socijalni razvoj, kognitivni razvoj, razvoj komunikacije i stvaralaštva. Osnovni zadaci vaspitno-obrazovnog rada su : podsticanje osamostaljivanja, podrška fizičkom razvoju, jačanje socio-emocionalne kompetencije, podrška socijalnom razvoju, negovanje radoznalosti, poštovanje individualnosti i podsticanje kreativnosti kod dece.


Organizovane su pidžama žurke, kreativne radionice, izleti, ekskurzije, tematske radne subote. Kroz radionice zastupljene su sportske, muzičke i ostale aktivnosti (džudo,časovi engleskog jezika, folklor,šah, plivanje). Školica plivanja ostvarena je u saradnji sa Dr.Feelgood-om, na koju deca odlaze dva puta nedeljno organizovanim prevozom po pristupačnoj ceni za roditelje.

Mališani iz vrtića "Beli Zeka" izlaze sa solidnim znanjem engleskog jezika što im je od velikog značaja za dalje školovanje. U vrtiću se neguje i poštuje različitost. Deca su naviknuta na multikulturalno okruženje.

Posebna pažnja posvećuje se deci sa posebnim potrebama, sa kojom se izvodi poseban individualni obrazovni plan (IOP).

Naša predškolska ustanova obezbedila je prijatno okruženje i uslove boravka. Didaktički materijali i interaktivni kompjuterski programi su odabrani tako da prate program vrtića u ostalim oblastima. Sadržaji, metode, sredstva i organizacija aktivnosti su koncipirani tako da dete nijednog trenutka ne bude prepušteno samo sebi. Mi obezbeđujemo neprekidnu interakciju među decom, ali i među decom i vaspitačima. Aktivnosti se izvode uz pomoć savremenih i u praksi potvrđenih metoda, uz korišćenje svih savremenih sredstava za edukaciju. Zastupljene su i kreativne radionice : mala likovna i vajarska akademija, muzika, ples, sportske aktivnosti i engleski jezik.

Vodeći računa o potrebama dece sredina za učenje je planirana i priređena tako da podstiče dečju inicijativu, aktivnu manipulaciju sa sredstvima učenja. U izboru ovih sredstava i opreme, vodi se računa o stepenu dečjeg razvoja i socijalno/kulturnog okruženja. Prostor dečjeg vrtića je podsticajan i usmeren na dete, opremljen odgovarajućim sredstvima  koja podstiču decu da istražuju i ispituju sopstvene mogućnosti. Naglasak je stavljen na učenje dece kako da nešto urade, pri čemu vaspitači pažljivo posmatraju svako dete i aktivno se uključuju u podsticanje i objašnjavanje. 

U vrtiću se prepoznaje individualnost svakog deteta i razvijaju se sposobnosti prema potrebama i njihovim mogućnostima. Primera radi, navodim podatak da je jedno od naše dece, Nikola Vasiljević, posebno talentovan za šah. Uz našu pomoć i angažovanje već tri godine napreduje kroz učenje organizovano u vrtiću. Od svog prvog susreta sa šahom ne napušta ga želja za napredovanjem i novim šahovskim izazovima.

Koji su organizacioni centri u radu sa decom u dečjem vrtiću "Beli zeka", i koji su kriterijumi odabira aktivnosti kojima se posvećuje posebna pažnja?

Postoji nekoliko centara u kojima polaznici dečjeg vrtića ispoljavaju svoja interesovanja i kroz čiji rad se postiže maksimalan učinak u prvim koracima učenja.To su: Informatički centar, Likovni centar, Istraživački centar, Muzički centar, Dramski centar, Sportski centar i Matematički centar. Ovi centri su posebno odabrani u cilju primene najsavremenijih oblika edukacije dece u njihovom najranijem dobu.

Tako recimo, kroz rad u Informatičkom centru deca putem rada na kompjuterima razvijaju svoje kognitivne veštine. U radu Likovnog centra svoje sposobnosti deca razvijaju iz prirodnih potencijala svog bića. Likovno izražavanje deteta nije samo rezultat urođenog dara, već je to i pitanje komunikacije sa okolinom, sa kvalitetom i kvantitetom podsticaja koje mu nudimo. Vrednost dečjeg crteža leži u načinu na koji ono samo vidi, pronalazi i otkriva svet koji ga okružuje. 

Dalje, rad u Muzičkom centru ima veoma značajan zadatak u razvoju dečje ličnosti. U predškolskom uzrastu akcenat se stavlja na slušanje muzike, na pevanje i interpretiranje naučenog. Ljubav prema muzici stiče se već u najranijem uzrastu. U radu Dramskog centra kroz igru drame i pozorišta dete razvija sposobnost pravilnog govora, podstiče maštu i fantaziju.  Konačno, sve aktivnosti sportskog centra realizuju se u cilju uspešnog rasta i razvoja čitavog dečjeg organizma, jačanja muskulature i očuvanja zdravlja dece. 

Nakon obavljenog razgovora sa direktorkom Danijelom Pavlović otišli smo zadovoljni činjenicom da naš grad ima ovakvu predškolsku ustanovu koja predstavlja primer za ugled na način na koji se radi sa našom decom predškolskog uzrasta.
  
Radno vreme: ponedeljak-petak | od 7.00 do 18h 
Adresa: Hadži Milentijeva 33, Neimar, kod Hrama Svetog Save, Beograd


PESMA O BELOM ZEKI


Na Vračaru, pored Hrama,       
Deca nikad nisu sama,
Tamo decu uvek čeka
Vrtić “Beli Zeka”.

Iz vrtića “Beli Zeka”.
Sad se čuje pesma neka,
Mala deca raduju se,
“Beli Zeka”, “Beli Zeka”.

U tom vrtiću vlada,
Igra, pesma, radost neka
Sva dečica viču sada,
“Beli Zeka”, “Beli Zeka”.

“Beli Zeka” decu zove
Da im radost pruži,
Uvek smišlja igre nove
Dok se sa decom druži.
Moja mama mene vodi
Baš kod Belog Zeke,
Jer tu me čekaju
Bate i seke.

Iz vrtića Beli Zeka
Sad se čuje pesma neka
Sva dečica raduju se,
Beli Zeka Beli Zeka.

Decu voli Beli Zeka
I rado ih prima,
Svaki dan im sreću deli
Dok se igra sa njima.

Iz vrtića Beli Zeka
Odjekuje pesma neka
Sva dečica raduju se
Beli Zeka Beli Zeka!!!

« PREV
NEXT »

No comments