NEWS
latest

15 April

Počela kampanja za integraciju migranata u 7 srpskih gradova

U sedam gradova sa najvećim brojem migranata - Subotici, Sremskoj Mitrovici, Šidu, Beogradu, Nišu, Vranju i Preševu, narednih nedelja započeće lokalne kampanje podrške integraciji migrantskog stanovništva u ovim sredinama.  

Organizacije civilnog društva iz ovih gradova će zajedno sa tamošnjim lokalnim mrežama za podršku integraciji izbeglica organizovati niz aktivnosti kako bi ublažili socijalnu distancu između lokalnog i migrantskog stanovništva i ukazali na potrebe i probleme migranata koji u ovim gradovima žive.  

„Izbeglice koje su poslednjih godina došle sa Bliskog Istoka, protresle su političke sisteme svuda u Evropi. Rešenje ovog problema nisu ograde i vraćanje tih ljudi nazad, jer niko na takav put ne kreće bez ozbiljnih i teških razloga. Pravi pristup je da zajedno dođemo do rešenja koje je prihvatljivo i dobro za sve, za one koji su svoje zemlje napustili i za nas koji smo ih u svojim zemljama dočekali“, rekao je Norbert Bekman Dirkes, direktor predstavništva Fondacije „Konrad Adenauer“ za Srbiju i Crnu Goru na sastanku na kom su odabranim organizacijama civilnog društva iz ovih gradova dodeljena sredstva da realizuju kampanju u svojim sredinama.
Lokalne kampanje koje će se narednih meseci voditi deo su međunarodnog projekta „Gradimo zajedno – monitoring i javno zastupanje u lokalnim zajednicama“ koje, uz podršku Evropske unije, sprovode Fondacija „Konrad Adenauer“, udruženje „Atina“ i Makedonsko udruženje pravnika.

Projekat se realizuje već godinu dana u Srbiji i u Makedoniji, u opštinama sa najvećim brojem izbeglica u obe zemlje (ukupno 11 opština).

„Mi želimo da naše države kreiraju uslove da izbeglice koje to požele mogu ovde da ostanu i budu integrisane u društvo. Radimo na tome da naši građani razumeju potrebe izbeglica, da ne pružaju otpor ideji integracije, da im kažemo da zajedno možemo i treba da omogućimo da ovi ljudi žive bolje“, rekla je Aleksandra Galonja, koja rukovodi projektom „Gradimo zajedno“.

Lokalne kampanje su usmerene na uključivanje dece migranata u zajednicu kao i na zajedničke aktivnosti lokalnog stanovništva i migranata, u cilju smanjivanja socijalne distance i upoznavanja.

U Subotici će se organizovati radionice sa decom iz osnovnih škola iz lokalne sredine i decom migrantima; u Nišu će se realizovati projekat „Isti, ali različiti“ čiji je cilj upoznavanje dve kulture; organizacije iz Vranja će i roditelje i decu učiti razumevanju kulturnih razlika; organizacija „Jefimija“ iz Sremske Mitrovice sprovešće kampanju „Otvoreni horizonti“; Crveni krst iz Šida baviće se pitanjem nasilja u porodici u migrantskoj populaciji; u Beogradu i Preševu biće brojnih aktivnosti čiji je cilj prevazilaženje jaza između lokalnog i migrantskog stanovništva i bolje upoznavanje.

U Makedoniji se ovaj projekat sprovodi u Skoplju, Djevđeliji i u Kumanovu gde će se narednih nedelja voditi kampanje senzibilisanja javnosti na potrebu uključivanja migranata u društvene tokove.

Izvor: kurir.rs, dveri.rs
« PREV
NEXT »

No comments