NEWS
latest

21 November

Tužba zbog zagrljaja

Doktori u Velikoj Britaniji nedavno su dobili savet Unije koja se bavi zaštitom medicinskih radnika da ne grle pacijente jer to može biti pogrešno shvaćeno i u pojedinim slučajevima rezultirati tužbom. Umesto zagrljaja, u znak utehe mogu da ponude pacijentu rukovanje, a ako ih pacijent ipak zagrli, trebalo bi to da dokumentuju. 

Pravni savetnik Unije kaže da doktori treba da pruže utehu i pokažu saosećanje, ali fizički kontakt lako može biti pogrešno protumačen, posebno ako je praćen drugim radnjama koje pacijent smatra neprikladnim. Rezultat može biti tužba ili istraga. I zato, ako uznemireni pacijent krene da zagrli doktora, ovaj bi trebalo da proceni šta da radi na osnovu prethodnog poznavanja pacijenta i da uzme u obzir njegove godine i starost. Najbolje bi bilo da se odmakne uz jasno obrazloženje da je grljenje neprofesionalno.

Inače, na Ostrvu, lekar opšte prakse ima do 70 konsultacija sa pacijentima dnevno, što je tri puta više od preporučenog broja. Prosečno, svaki doktor ima 40 kontakata dnevno uključujući one licem u lice, ali i telefonske, a preporuka Evropske unije je ne više od 25 konsultacija u toku radnog dana.

Ovo upozorenje došlo je nakon što su hranitelji upozorili da ne smeju da zagrle decu o kojoj se staraju u strahu od tužbe za zlostavljanje. 


Izvor: http://www.novosti.rs
« PREV
NEXT »

No comments