NEWS
latest

22 October

Na jednom točku kroz 14 vekova

Izumljena u Kini oko 200. godine, kolica su do Evrope prevalila dug put od 14 vekova.

Kolica s jednim točkom i dve ručke su toliko uobičajena da nam može delovati iznenađujuće da nisu postojala pre 200. godine naše ere. Pre tog doba Kinezi su koristili platformu sa dva točka, uglavnom za transport pirinča. Takva kolica se nisu pokazala dobra na vlažnom zemljištu i teret je spadao kada bi kolica prelazila preko zidića koji su omeđivali pirinčano polje. Neko je došao na ideju da bi kretanje bilo lakše ukoliko bi se pod platformu postavio jedan točak, a na drugi kraj platforme dodale dve ručke. Ubrzo je i kineska vojska uvela ovaj izum i koristila ga za snabdevanje ili prenos poginulih i prevoz ranjenih.

Ovakav kineski model kolica nije bio poznat u Evropi još dugo nakon izuma.Evropski rasnici, najčešće rudari, nosili su teret na platformama sa dva para ručki, dok se neko nije dosetio da umesto jednog para ručki postavi točak, omogućujući tako da jedan čovek obavlja posao koji su do tada radila dvojica. 

Međutim, evropski model nije bio tako dobar kao kineski. Konačno, tokom XVII veka, kada je trgovina između Evrope i Kine postala intenzivnija, vest o boljim kineskim kolicima se brzo proširila i danas se takva kolica upotrebljavaju u različite svrhe i dele na građevinska, transportna, baštenska...

Izvor: nationalgeographic.rs

« PREV
NEXT »

No comments