NEWS
latest

13 January

Zašto treba da dopustimo intuiciji da nas vodi kroz život

Intuicija je naša urođena osobina, naše čulo i deo bića koji je u stanju da nas blistavom svetlošću provede kroz život i nauči sve što treba da naučimo, kada bismo mu samo to dozvolili.

Henri Bergson, čuveni filosof koji je postao poznat po zasnivanju filosofskog pravca pod imenom intuicionizam, pokušao je objasniti šta je to intuicija. Na to je bio podstaknut shvatanjem da se svet oko nas i u nama ne može objasniti pukim intelektom, pozitivistički, već samo uz pomoć intuicije koja povezuje intelekt i instinkt. Jednom divnom i kratkom rečenicom on je objasnio novu metodu koja je u stanju približiti stvarnost a da je pri tom ne iskrivi: „Intuicija je blesak evidencije.”

Kako drugačije, nego ovom preciznom rečenicom objasniti uvide i spoznaje koji su ljudima spasavali živote, spajali ih sa srodnim dušama, donosili im nebrojena blaga i činili da izbegnu negativne događaje. Samo neko ko je osetio trenutak u kome je unapred znao šta će se dogoditi i u skladu sa tim znanjem delovao, može razumeti intuiciju. Na svu sreću, svi na ovom svetu su bar jednom to doživeli. 

Sedamdeset godina posle smrti čuvenog filosofa Bergsona, koji je potvrdio nezvanične teorije da svaka prava i istinska filosofija na svom kraju odlazi u metafiziku i mistiku, intuicija je fenomen koji se sve više integriše u našu svakodnevicu i kom se prilazi gotovo naučno i egzaktno, u nastojanju da se on razvije, razume i praktično primeni.

Šesto čulo ne nosi tek tako ovaj naziv. Dobro nam je poznato pet osnovnih čula i bez njih naš život ne bi imao gotovo nikakvog smisla. Međutim, ono šesto, zakržljalo i neprimetno jer se većina pravi kao da i ne postoji, igra toliko bitnu i važnu ulogu u našem životu, da svako ko bi iskusio njegov pun kapacitet korišćenja više ne bi pomislio da ga se odrekne. A u pitanju je zaista, samo odricanje od moći, a samim tim i od odgovornosti. Intuicija je naša urođena osobina, naše čulo i deo bića koji je u stanju da nas blistavom svetlošću provede kroz život i nauči sve što treba da naučimo, kada bi mu samo to dozvolili.
Intuicija, u svom najnižem, nerazvijenom obliku, ispoljava se kao uvid, tj. kratak osećaj delića Istine koji nas usmeri gde treba.

Čak je i to mnogim ljudima previše, pa ostaju zapanjeni i u čudu prepričavaju svoj neverovatni doživljaj. Međutim, u svom razvijenom obliku, intuicija nudi jedan širok arsenal sposobnosti i moći, koje život običnog čoveka pretvaraju u nešto sasvim drugačije i lepše.  

Neke od tih sposobnosti su predviđanja, dakle, veoma jasni i nesumnjivi uvidi koji nude širu sliku Istine, kao i osećaj da smo vođeni višim razumevanjem. Zatim sposobnost da komuniciramo sa živim svetom oko nas, sa biljkama, životinjama, kao i da empatički osetimo ljude u potpunosti.


Izvor: http://www.lovesensa.rs

« PREV
NEXT »

No comments