NEWS
latest

29 February

Da li ste spremni da se menjate?

Koliko smo spremni sami da se menjamo toliko vidimo mogućnost promene kod drugog čoveka i toliko možemo pokazati strpljenje pomažući mu da se promeni. A to je već proces vaspitanja. Taj ko sam neće i ne može da se promeni, taj neće pokazati strpljenje i milosrđe prema drugom i umesto vaspitanja će osuđivati, mrzeti i svetiti se. 

Mnogi ljudi dobijaju teške bolesti zbog toga što ne mogu oprostiti drugima ili samima sebi. Okrivljavanje je uvek un…ištavanje. Okrivljavanje ako dugo traje neizbežno vodi ka bolesti, jer sve to što se u našoj svesti zadržava duže od 40 dana spušta se u podsvest i tamo ostaje dugo godina. U podsvesti nema zastarelosti.

Šta treba učiniti da bi se potpuno oprostilo drugom čoveku? Za početak se treba odreći stereotipova. Navikli smo da smatramo da su opraštanje i kazna dve suprotnosti i ako sam nekome oprostio to znači da je kažnjavanje isključeno. U suštini stvari to je polusitina. Kažnjavanje može biti osveta i pokušaj uništenja. Kažnjavanje može biti pomoć, podrška i spasenje čoveka – na kraju krajeva o tome jasno i nedvosmisleno govori Stari Zavet. Čovek koji je ostao bez kazne se kvari a zatim dobija daleko veću, Božju kaznu.

Dakle u čemu je suština opraštanja? U prvom redu u viđenju Božanske volje u svemu i u očuvanju ljubavi. Ako u onom što se desilo ne vidim Božju volju, tada osuđujući drugog čoveka, ja time osuđujem Tvorca koji njime upravlja. Osuda Tvorca nije samo glupost, nego i samoubistvo.

Zato prvi impuls u odnosu prema čoveku koji nas je uvredio treba da se ispolji kao ljubav prema Bogu i prihvatanje Njegove volje. Drugi impuls treba da bude usmeren prema čoveku, a to je saosećanje i težnja da mu se pomogne, želja da se on vaspita, pošto postupa nemoralno. Treće su realna delovanja na njegovom ograničavanju i vaspitne mere koje će mu pomoći da se promeni i pri postojanju želja. Četvrto je ljubav, to jest saosećanje i istovremeno oštre mere ako se čovek kategorično odriče ljubavi i morala i ružno se ponaša u odnosu ne samo prema nama nego i prema drugim ljudima.


Izvor: http://www.wellbeingacademy.net

« PREV
NEXT »

No comments