NEWS
latest

22 June

Javni poziv za IZVOĐENJE ELEКTROINSTALATERSКIH RADOVA NA PONTONIMA
Udruženje za sport i rekreaciju na vodi “Кaraburma”
Beograd, Višnjički put bb

Upućuje

Javni poziv za podnošenje ponude za

IZVOĐENJE ELEКTROINSTALATERSКIH RADOVA
NA PONTONIMA USRV КARABURMA


Pravo učešća na ovom javnom pozivu imaju sva zainteresovana pravna lica koja ispunjavaju uslove za obavljanje navedenih radova i ispunjavaju ostale uslove ovog javnog poziva.

Tehnička dokumentacija sa uputstvima o elementima ponude, kao i sve potrebne informacije mogu se dobiti svakog radnog dana u periodu od 10 do 15 časova na broj telefona 011/782860 ili 065/2782860 , kontakt osoba sekretar Udruženja Zoran Tomić, ili na e-mail marinakaraburma@gmail.com, ili na Internet stranici Udruženja https://www.usrv-karaburma.com

Opis radova i specifikacija materijala će biti dostavljeni ponuđačima nakon podnošenja zahteva za učešće na ovom javnom pozivu. Rok za dostavljanje zahteva za učešće u izvođenju navedenih radova je 15 dana od objavljivanja ovog poziva. Dokumentacija se može preuzeti u poslovnim prostorijama udruženja USRV Кaraburma, Beograd, Višnjički put bb, mada je preporučljivo i neposredno sagledavanje i pregled mesta pontona na kojima bi se izvodili električarski radovi.

Rok za dostavu ponuda je 5.jul 2020. godine.

Ponuđači su dužni da svoju ponudu dostave prema upustvima naručioca i opisu i specifikaciji materijala. Prijave na ovaj javni poziv dostavljene nakon isteka roka neće se razmatrati. Takođe, prijave za koje Кomisija Udruženja utvrdi da ne ispunjavaju uslove javnog poziva na osnovu utvrđene dokumentacije neće se razmatrati, niti je Кomisija dužna da u ovakvom slučaju obavesti učesnika na ovom konkursu.Izvor: https://www.usrv-karaburma.com
« PREV
NEXT »

No comments