NEWS
latest

12 July

Epikurove zapovesti


Epikur je bio antički grčki filozof sa Samosa i osnivač epikurejske škole u Atini. Učio je da je zadovoljstvo najviše ljudsko dobro, a tražio ga je u izgradnji duha i negovanju vrline.

Glavne tačke njegovog učenja su Demokritov atomizam kao osnova fizičkog objašnjenja sveta, sreća i spokojstvo kao životni ideal, odbacivanje straha od gnevnih bogova, odbojnost prema političkom životu i negovanje prijateljstva.

Epikur definiše filosofiju kao »delatnost koja razmišljanjima i istraživanjima ostvaruje blažen život« . On deli svoju filozofiju na tri dela: kanoniku, filozofiju prirode i etiku.


Epikurove zapovesti:

* Uvek nešto radi
* Uvek nekog voli
* Voli ženu i decu više od samog sebe  
* Ne očekuj zahvalnost od ljudi i ne žalosti se ako izostane
* Umesto mržnje - savet, umesto prezira - osmeh 
* Iz koprive izvlači konac, iz pelena lek
* Sagni se samo da bi podigao one koji su pali
* Uvek imaj više pameti nego samoljublja
 * Svako veče upitaj sebe: "Šta sam dobro uradio?" 
 * Imaj uvek u svojoj biblioteci novu knjigu, u podrumu punu bocu vina, a u bašti svež cvetak

« PREV
NEXT »

No comments