NEWS
latest

14 August

Piratski novac

U toku Zlatnog doba Pirata, Španija je iskovala srebrni i zlatni (piratski) novac. Španski novac je uglavnom bio ručne izrade. Srebro i zlato su topljeni i onda nalivani u tankim parčićima metala. 

Dok su se hladili, tanjili su se do određene debljine ručno. Onda su novčići sečeni na približno jednaku veličinu. Posle toga, čist novćić bi se ubacio u deo predviđen za pečatiranje. Tada bi kovač udario novčić sa prednje i zadnje strane (glava i pismo) i pečat bi bio otisnut u mekani metal.  


Posle pečatiranja novčić bi se merio ponovo i ako je prelazio predviđenu težinu, odstranjivao bi se mali deo metala.

Kasnije, upotrebljavala bi se presa za novčić. U ovom slučaju metal se stavljao unutar dve strane prese i one bi ponovo pritiskale metal, odstranjujući višak metala i čineći da svi novčići izgledaju skoro isto.  

Vrste novčića, Španski piratski novac

Srebrni novčići su poznati kao Reales (Real – srebnjaci) a zlatni kao Ecudos (Eskudo – zlatnici).
Najpoznatiji „Piece of Eight“ – osmak, srebrni novčić od osam reala – imao je znak osam utisnut u njega. I bio je najveći srebni novčić koji je težio približno jedna unca (oko 28g).

Znatnici, zlatni novac, zlatni novčići su poznati kao eskudo i takođe dolaze u nekoliko  oblika sa najvećim od tih novčića, 8 eskudo, težine oko jedne unce.

Ovde postoji mala zabuna o poreklu dubloon-a (u prevodu stari španski zlatnik). Dubloon dolazi od Španske reči Doblón što znači duplo, tako da je dublun novac sa duplom vrednošću.


Izvor: atlantida.nr.rs

« PREV
NEXT »

No comments