NEWS
latest

13 September

Izrazi koje bi trebalo da znate

Koliko li ste se puta do sada susreli sa izrazima kao što je Vis-à-vis, ad hoc, Status quo ili skraćenicama i.e. ili etc. Ali da li ste apsolutno sigurni koje je njihovo pravo značenje i kada i kako se ovi izrazi koriste? Evo kratkog pregleda 10 korisnih izraza koji će vam olakšati razumevanje jezika. 1. De facto
De facto je latinski izraz koji znači “činjenično” ili “u praksi”. Obično se koristi kao suprotnost izrazu de jure (koji znači "po zakonu") kad se govori o pitanjima zakona, administracije ili pravila poput standarda koja se mogu naći u svakidašnjem životu, a stvorena su bez ili protiv pravila. Kad se govori o nekoj pravnoj situaciji, de jure označava ono što kaže zakon, a de facto označava ono što se događa u praksi (i što može i ne mora biti zakonito).


2. Vis-à-vis
Doslovan prevod ovog izraza u francuskom jeziku je “licem u lice”. Koristi se u značenju “u poređenju sa” ili “u odnosu na”, odnosno “nasuprot”.


3. Status quo
Status kvo (lat. Status quo) je latinski izraz koji znači - sadašnje trenutno, postojeće stanje stvari. Održati status kvo znači održati stanje onakvim kakvo trenutno jeste. Slično kao status kvo ante, što znači "stanje stvari kakvo je bilo ranije".


4. Cul-de-sac
U doslovnom prevodu ovaj izraz označava “dno vreće”, ali zapravo se odnosi na “slepu ulicu”. Izraz cul-de-sac može se koristiti metaforički kada govorimo o situacijama koje ne vode nigde ili nemaju smisla.


5. Per se
Učiniti nešto “per se”, učiniti nešto sam od sebe, samoinicijativno, po vlastitoj volji.


6. Ad hoc
Ad hoc je latinski izraz koji znači "zbog ovog" ili "zbog ove svrhe". Ovaj se izraz najviše koristi u pravu i diplomatiji. U opštem smislu ad hoc označava neko rešenje za neki specifični problem ili zadatak koji se ne generalizuje, te koji se ne sme primenjivati u druge svrhe.


7. i.e. vs. e.g.
i.e. je skraćeno od id est, što u doslovnom prevodu znači “to je”, ali se koristi u kontekstu “to jest”.
v. ili vs. su skraćenica za “versus”. Versus znači nasuprot, koristi se kada suprodstavljamo 2 pojma ili kada se 2 pojma porede. U latinskom jeziku, versus znači “napred”.
Često se greši u upotrebi skraćenica i.e. i e.g. Kao što smo rekli, i.e. dodatno objašnjava frazu, dok e.g. znači “exempli gratia”, odnosno “na primer”.


8. Et cetera
Značenje ovog izraza je “i tako dalje”. Češće se koristi skraćeni oblik etc. kao u našem jeziku itd.


9. Ergo
Ergo znači dakle, stoga, prema tome. Sigurno ste čuli čuvenu izreku francuskog filozofa Renea Dekarta “Cogito, ergo sum.” – Mislim, dakle postojim.


10. Ad hoc
Ad hoc je izraz latinskog porekla, označava rešenje nekog specifičnog zadatka, problema, koji se ne generalizuje i stoga se ne može primeniti na grupu problema.


U engleskom jeziku koristi se kao prilog ili pridev. The book was written ad hoc to inform the public about the importance of Latin. An ad hoc committee formed to sell the book. U oba slučaja ad hoc se odnosi na poseban slučaj. Knjiga je napisana sa posebnom namenom da se informiše javnost. Posebna svrha oformljenog odbora je da se knjiga proda. 

  
Izvor: http://www.stranijezici.com
« PREV
NEXT »

No comments