NEWS
latest

05 April

Ljubomorni ili zavidni

Povremeno kod naših ljudi čujemo izjave na osnovu kojih možemo da zaključimo da ne razlikuju dovoljno dva važna osećanja: ljubomoru i zavist. Tako, na primer, čujemo da su drugi „ljubomorni na nečiji uspeh, višu platu, bolji auto, itd.”.


I ljubomora i zavist imaju snažne negativne aspekte. Dok se ljubomora često pojavljuje u odnosima bliskosti gde nekada postaje izvor partnerskog nasilja, zavist se više javlja u javnoj sferi gde negativno utiče na društvo sputavajući individualni uspeh, a samim tim i ukupni zbir individualnih uspeha u nekoj zajednici.

Oba osećanja se povezuju sa zelenom bojom, kao u izjavama da je neko „pozeleneo od zavisti” ili „pozeleneo od ljubomore”. Poznavanje razlika između ova dva osećanja se nekada naziva „zeleno razlikovanje”.

Dok za pojavu ljubomore moraju da postoje tri osobe, od kojih treća može da bude imaginarna, za pojavu zavisti su dovoljne dve osobe.

Ljudi zavide drugoj osobi na uspehu za koji smatraju da je nezaslužen. Dok je na prvi pogled zavist želja da se poseduje ono što ima drugi, na dubljem nivou zavist je odnos prema drugom i njegovom statusu. Kada neko vidi da je drugi u nečemu veoma uspešan, da bi mu zavideo on mora da se poredi sa njim. Zbog tog upoređivanja sebe i drugog, osoba počinje prvo da misli da je drugi uspešniji i bolji od nje, a zatim, sledstveno, da je ona neuspešnija i gora od drugog. Na taj način, osoba koja zavidi tuđi uspeh pretvara u vlastiti neuspeh.

Osećanje zavisti može da motiviše osobu da se takmiči sa drugim, kako bi ga sustigla i prestigla, ali joj je daleko lakše da diskvalifikuje drugog i njegov uspeh, ili da uništi njegovo postignuće – da pomogne da mu „crkne krava”. U društvima gde je veoma izražena zavist javlja se strah od uspeha, tačnije od negativnih reakcija drugih na lični uspeh.

Da bi se pojavila ljubomora, mora da postoji ljubav jedne osobe prema drugoj. U korenu ljubomore je strah prve osobe da bi mogla da izgubi ljubav druge osobe zato što bi ona mogla zavoleti neku treću osobu. Da bi zaštitila odnos ljubavi, ljubomorna osoba može da postane agresivna prema drugoj ili trećoj osobi, ili može, kako bi ostvarila svoj cilj, da primenjuje i druge vrste ponašanja, od ugađanja do povlačenja. Iako je cilj ljubomorne osobe da sačuva odnos ljubavi, preterana ljubomora postiže suprotno, postajući glavni razlog za raskid ili razvod.

Jedan od razloga zašto ljudi ne razlikuju dovoljno ljubomoru i zavist jeste što u situaciji kada jedno dete dobije poklon od roditelja, drugo dete mu zavidi na poklonu, ali istovremeno jeste i ljubomorno jer „bolji” poklon uzima kao dokaz da roditelj više voli prvo dete.

Razlikovanje i prepoznavanje nekada dobro prikrivenih zavisti i ljubomore važan je element emocionalne pismenosti i socijalne inteligencije. 


Autor: Zoran Milivojević


« PREV
NEXT »

No comments