NEWS
latest

07 May

Ograničiti broj turista u Veneciji?

Većina zanatlija i umetnika u Veneciji ističe kako masovni turizam šteti gradu, kao i njihovom poslovanju. Istraživanje koje je sprovela asocijacija Confartigianato među svojim članovima, otkrila je da posetioci koji ovaj grad posete na jedan dan ne donose nikakav prihod, čak smanjuju kvalitet ponude. 

Veliki broj lokalaca zahteva od gradskih vlasti da se ograniči broj turista u gradu. Istraživanje, čiji su rezultati objavljeni prošle nedelje, se fokusiralo, između ostalog, na pritisak koji turizam stvara i prihod koji posetioci donose lokalnim privrednicima. Tokom proteklih šest meseci, 306 preduzeća okupljenih u pomenutu asocijaciju su učestvovali u ovom projektu. Isključivo su intervjuisani vlasnici čije se radnje nalaze u samom centru grada i na okolnim ostrvima.

U istraživanju je od zanatlija zahtevano da daju odgovor da li smatraju da je turistički pritisak u Veneciji prevelik. Od ukupnog broja ispitanika, njih 77% se složilo sa ovom tvrdnjom.

Meseci kada je broj turista u Veneciji najveći su jun, juli i avgust. Štaviše, preko 69% zanatlija je navelo da broj turista treba smanjiti, kao i da sadašnji turistički aranžmani imaju negativan uticaj na njihovo poslovanje. Istraživanje je utvrdilo da brojni jednodnevni turisti ne donose nikakve prihode lokalnim radnjama, kao i da je trend masovnog turizma obrnuto proporcionalan aktivnostima visokog kvaliteta jer su ovi posetioci uglavnom okrenuti proizvodima niskog kvaliteta.
Sa druge strane, bogatiji putnici koji cene i kupuju kvalitetne proizvode, zbog prevelikih gužvi sve više izbegavaju grad, tako da je zanatski sektor postao žrtva turističkih gužvi.

Izvor: http://www.travelmagazine.rs

« PREV
NEXT »

No comments