NEWS
latest

23 April

Jeftina izolacija kuća sadrži hemikalije koje štete ozonskom omotaču


Jeftina izolacija kuća u Kini mogla bi da bude odgovorna za ogroman porast emisija plina koji veoma oštećuje ozonski omotač.

Organizacija za praćenje zagađenja Environmental Investigation Agency (EIA) otkrila je masovno korišćenje CFC-11 u Kini iako je ta hemikalija potpuno zabranjena još 2010.

Pre samo dva meseca naučnici su objavili studiju koja pokazuje usporenje očekivanog pada korišćenja CFC-11 nakon što je zabranjen pre osam godina.

U studiji objavljenoj u junu u časopisu Nature otkrili su značajan porast emisija hlorofluorougljenika (CFC ili freona), posebno CFC-11. Ta materija, zabranjena montrealskim ugovorom, koristi se za proizvodnju izolacijske pene za yamryivače i zgrade.

Naučnici su zaključili da se taj plin ponovo proizvodi negde u istočnoj Aziji. Čak se sumnjalo da se hemikalija možda tajno koristi za obogaćivanje urana za nuklearno oružje.

Istraživanje ukazuje na to da je njihov ključni izvor kineska građevinska industrija, odnosno izolacija kuća.

CFC-11 koristi se u proizvodnji izolacijske pene jer je puno jeftiniji i boljeg kvaliteta od njegovih alterntiva.

Vlasti u Kini zabranile su CFC-11, ali se taj propis slabo provodi u praksi, piše BBC.


« PREV
NEXT »

No comments