NEWS
latest

12 June

Objavite Vašu vest


Bili ste svedok nekog važnog, interesantnog ili tužnog događaja? Videli ste nešto pre drugih i o tome želite da obavestite kako Vaše prijatelje tako i sve druge koje čitaju Magazin INFONET?

Možda znate nešto što niko drugi ne zna? Pa želite da budete moralno odgovorni i ukažete na problem, ili da nekog pohvalite...?

Jednostavno je.


Objavite Vašu vest

Nakon što naši administratori odobre vest, Vaša vest će biti objavljena
na našem Magazinu  http://www.infonetmagazin.com→Vaša vest treba da sadrži sledeće elemente:

  1. Naslov vesti (obavezno)
  2. Sadržaj vesti (obavezno)
  3. Slika uz vest (do 2 mb po fotografiji, maksimalno 5 fotografija)
  4. Ime i prezime autora


Slanjem Vaše vesti u naš magazin "INFONET” saglasni ste da se Vaši lični podaci: ime i prezime, fotografije, koje ste poslali mogu od strane našeg magazina objaviti na sajtu magazina i koristiti bez naknade.


« PREV
NEXT »

No comments