NEWS
latest

08 January

HOĆE LI AUSTRIJA UVOZITI RADNIKE? Društvo im stari, a bez migracija neće biti dovoljno radne snage


Prognoza ekonomskog instituta "Wifo" pokazuje da je migracija direktno povezana sa privrednim rastom Austrije - ako se migracije smanje, pada privredni rast.

Austrijsko društvo će nastaviti da stari što će dovesti do rastućih troškova za zdravlje, negu i penzije, ukazuje se u prognozi budžeta do 2060. godine. Finansije austrijske države se nalaze na stabilnim nogama, a zaduženost će ostati narednih 20 godina niska na nivou od 60 odsto i tek će od 2040. godine rasti.

Prognoza ukazuje na niz izazova sa kojima će se suočiti Austrija, posebno penzije, zdravstvo i nega. Troškovi nege će se do 2060. godine udvostručiti sa 1,6 na 3,3 odsto BDP-a, a troškovi zdravstva porasće sa 7,1 na 8,7 odsto, dok će izdaci za penzije rasti sa 13,5 na 15,2 procenata.

"Wifo" navodi da postoji niz faktora rizika, na primer, proračuni se oslanjaju na pretpostavku da će godišnje u proseku 28.650 osoba da se doseli u Austriju i da će broj stanovnika narasti na 9,7 miliona. Ukoliko migracija bude padala na 9.150 osoba godišnje, onda bi to vodilo ka jasnom smanjenju ponude radne snage, a i privrednog rasta. Državni dug bi u tom slučaju porastao 2060. sa oko 66 odsto na više od 160 procenata BDP-a.


Izvor: Kurir.rs/Tanjug

« PREV
NEXT »

No comments