NEWS
latest

25 March

Banja Rusanda


Banja Rusanda smeštena je na severu naše zemlje, u ravnom Banatu, na obali slanog jezera Rusanda. Banja je osnovana 1867. godine a svoj procvat doživela je tridesetih godina dvadesetog veka, u periodu između dva svetska rata. Poznata je po lekovitim svojstvima blata iz slanog jezera kao i po izvoru lekovite termomineralne vode koja se koristi u terapiji fizikalne medicine.


Pored same banje nalazi se istoimeno slano jezero, iz koga se uzima blato koje se koristi u lečenju. Jezero Rusanda inače predstavlja napušteni meandar reke Tise. Jezero je dugačko  5,5 kilometara dok njegova širina varira u rasponu od 200 do 600 metara. Dubina jezera zavisi od perioda u godini i kreće se u rasponu od 0,5 do 1,5 metar. Njegovo dno prekriveno je muljem sa lekovitim svojstvima, uglavnom neorganskog porekla, sa izrazitim mirisom sumporvodonika.   

Jezero Rusanda ima izrazito visok nivo saliniteta koji se takođe menja u zavisnosti od godišnjeg doba kao i isparavanja: krajem leta i početkom jeseni nivo saliniteta se povećava dok je tokom proleća najmanji. Podneblje banje Rusande poznato je po niskom nivou padavina u toku cele godine. Jezerska voda je mrkozelene boje i relativne prozirnosti dok se prema hemijskom sastavu voda u jezeru svrstava se u red alkalnih voda (povećena koncentracija natrijum hlorida i natrijum sulfata).

Usled analize jezerske vode i potvrđivanja njenih lekovitih svojstava koja su među meštanima već bila poznata, 1867. godine na severoistočnom priobalju jezera izgrađeno je istoimeno banjsko naselje. Među meštanima obližnjeg sela Melenaca i danas se prepričava legenda o tome kako su otkrivena lekovita svojstva jezerskog mulja. Naime, žena po imenu Roksanda u blizini slanog jezera napasala je svoje guske. Kako su joj guske stalno bežale dok se ona trudila da ih skupi na gomilu, gazila je crno jezersko blato. Baka Roksanda, koja je bolovala od teške reume, na taj način se potpuno izlečila.  

Period između dva svetska rata predstavljao je zlatnu eru banje Rusande. Šezdesetih godina dvadesetog veka banja Rusanda postala je zdravstvena ustanova u kojoj je otvorena specijalna bolnica za lečenje paraplegije i hemiplegije. U to vreme, formirano je i posebno odeljenje bolnice za rehabilitaciju kao i centar za fizikalnu medicinu. U banji Rusandi se, pored njene primarne medicinske funkcije, održavaju i mnogi simpozijumi i naučni skupovi, uglavnom iz oblasti medicine. Bolnica banje Rusande slovi za jednu od najeminentnijih zdravstvenih ustanova u oblasti rehabilitacije u Srbiji.Izvor: http://www.gost.rs
« PREV
NEXT »

No comments