NEWS
latest

07 July

Da li ste znali koja su izvorna značenja reči mangup i bitanga?

Poznato je da se danas reči mangup i bitanga koriste kako bi opisale osobe koje su nevaljale, nestašne i neposlušne. Ali njihovo značenje ranije je bilo potpuno drugačije. 

Naime, prema zakonu iz 1886. godine, ove reči su predstavljale nešto potpuno drugačije od značenja koje reči bitanga i mangup imaju danas.

U Srbiji je 1886. godine postojao zakon koji definiše mangupe – kao stoku koja “tumara kojekuda”, a gazde nema nigde.

“Mangup stoka deli se na krupnu, sitnu i odojčad.

a) pod krupnom mangup-stokom razume se: vo, krava, june, konj, kobila, omica, magarac, mazga itd.
b) pod sitnom mangup-stokom razume se: vepar, krmača, ovan, jarac, koza, samsov, ker, rt, čobanski pas itd” Ovako je zakon koji je donet 5. aprila 1886. godine definisao mangupe. Ovaj zakon definisao je i kaznu za gazdu mangupa, ukoliko se pronađe.

“Gazda mangupa, ako se pronađe, dužan je platiti ne samo štetu i troškove na ranu i čuvanje mangupa, no i troškove za obznanu u novinama i druge, ako bi ih bilo” – navodi se u zakonu iz 1886. godine.

Pored mangupa, kroz istoriju definiciju je imala i reč bitanga – a njeno značenje, kao i reči mangupa, bila je potpuno drugačija od njenog današnjeg značenja.

“Bitanga – kljuse koje se nađe u selju ili u polju, a ne zna se čije je”, definisano je u Vukovom rečniku.Izvor: http://osnovneskole.edukacija.rs
« PREV
NEXT »

No comments