NEWS
latest

20 January

Da li društvene mreže doprinose boljem razvoju poslovanja?Da li zaista društvene mreže doprinose boljem razvoju poslovanja ili ne, veliko je pitanje. Svakako, u moru istih proizvoda na tržištu, da bi neko čuo za Vas, morate se predstaviti na sve moguće načine.

Ozbiljnost poslovanja jednog preduzeća prvenstveno se ogleda u postojanju web sajta preduzeća koji je vidljiv svuda u svetu tokom 24 sata. Ali  samo web sajt nije dovoljan, bar ne u početku dok ste anonimni na tržištu.

Niko ne može da Vam garantuje da ćete brzo postati poznati i popularni, ili da li će se Vaš proizvod naći kod  velikog broja potrošača. Na Vama je da pokušate da se predstavite na najbolji način.

Dobro urađena i osmišljena strategija poslovanja automatski povećava prepoznatljivost vašeg brenda na internetu.

Vođenje  naloga na društvenim mrežama zahteva vreme, posvećenost, smisao za dizajn, ali i poznavanje određenih programa za obradu fotografija ili video zapisa.

Sve to može da predstavlja veoma veliki teret, ali i preveliku obavezu, tako da sve više preduzeća ovu obavezu poveravaju agencijama za internet markentig koje bi im vodile naloge na društvenim mrežama.

Moja preporuka je da ne preterujete sa brojem društvenih mreža, u smislu da morate da koristite sve postojeće.

Jedna do dve društvene mreže, zavisno od vrste poslovanja, je sasvim dovoljan broj, uz web sajt koji daje ozbiljnu notu poslovanja.

Ako se odlučite da Vam neka agencija vodi društvene mreže onda se postavlja drugo pitanje: da li treba prepustiti kompletno vođenje profila ili samo dizajn profila? Veliki poslovni sistemi imaju zaposlene koje se bave isključivo društvenim mrežama, a na manjima je da razmisle da li im je potreban samo dizajn, ili i sekretar koji će odgovarati na poruke koje dobijate od potencijalnih klijenata.


Autor: Nataša Č.V. 
« PREV
NEXT »

No comments