NEWS
latest

11 May

Pol Elijar - Jedini osmeh

Vreme je za poeziju! Nasmejte se, ulepšajte osmehom svoj dan i pročitajte pesmu velikog pisca ...


Kažu da je za bolje pamćenje i inteligenciju neophodno pročitati bar jedan pasus knjige ili strofu pesme...


Jedini osmeh

Samo tvoj osmeh takmiči se
Sa svakom zvezdom kad suton nastupi
Samo tvoj osmeh za oboje nas
A azur u tvojim divnim očima
Prkosi beskrajnim noćima
I nalazi snagu u mojim očima
Tad videh iz želje da saznam
Kako ta noć stvara dan
A mi ne promenismo izgled našPaul Éluard (Pol Elijar), „Jedini osmeh"

« PREV
NEXT »

No comments