NEWS
latest

05 May

Greške vozača mogu ozbiljno da oštete ovaj vitalni deo automobilaMenjač može da se pokvari iz brojnih razloga, od kojih su mnoge posledica greška vozača. Ako prilikom menjanja brzine vozač ne pritisne kvačilo dovoljno, čuće se zvuk koji podseća na struganje. To se prvi put, verovatno, neće štetno odraziti na ispravnost rada menjača.

Međutim, učestalo ponavljanje može da ošteti sinhroni prsten stepena prenosa na kome se trenutna promena brzine odvija. Kod oštećenja sinhronih prstena, koji služe da izjednače broj obrtaja između dve osovine da bi se stepen prenosa lakše promenio, dolazi do gubitka njihove funkcije.

Vozač će ovaj problem osetiti kao povećanje otpora pri pomeranju ručice menjača, odnosno prilikom ubacivanja u brzinu. Tada može da dođe i do mehaničkog "krckanja" u menjaču.

Preporuka je, kod ovakvog kvara, u što kraćem roku otići kod majstora, budući da to može biti uzrok dodatnih sličnih kvarova do kojih meže doći prilikom promene stepena prenosa, kao što se loše podešeno ili kvar kvačila.

Svako oklevanje može samo dodatno da pogorša problem, odnosno može da dođe do prisustva metalnih strugotina u ulju menjača, koje nastaju habanjima pri promeni stepena prenosa.

Metalni opiljci štete ležajevima menjača i zupčanicima, a u najgorem slučaju, moguće je potpuno oštećenje menjača i gubitak prenosa. Tada se može dogoditi da, pri velikoj brzini, menjač, na primer, prebaci iz 6. u 2. stepen prenosa. To je veoma štetno i može da izazove veća mehanička oštećenja motora.


Izvor: AutoPortal

« PREV
NEXT »

No comments