NEWS
latest

26 January

Objavite Vašu vest, čitaoci reporteriBili ste svedok nekog važnog, interesantnog ili tužnog događaja? Videli ste nešto pre drugih i o tome želite da obavestite kako Vaše prijatelje tako i sve druge koje čitaju Magazin INFONET?

Možda znate nešto što niko drugi ne zna? Pa želite da budete moralno odgovorni i ukažete na problem, ili da nekog pohvalite...?

Jednostavno je.

Objavite Vašu vest

Nakon što naši administratori odobre vest, Vaša vest će biti objavljena
na našem Magazinu  http://www.infonetmagazin.com→Vaša vest treba da sadrži sledeće elemente:

  1. # Naslov vesti (obavezno)
  2. # Sadržaj vesti (obavezno)
  3. # Slika uz vest (do 1 mb po fotografiji, maksimalno 5 fotografija)
  4. # Ime i prezime autora


Slanjem Vaše vesti u naš magazin "INFONET” saglasni ste da se Vaši lični podaci: ime i prezime, fotografije, koje ste poslali mogu od strane našeg magazina objaviti na sajtu magazina i koristiti bez naknade.


« PREV
NEXT »

No comments