NEWS
latest

27 January

Naše najranije sećanje je najverovatnije lažno

Šta je najranije čega se sećate iz detinjstva? Koliko vam se čini da ste imali godina kada se taj događaj odigrao? Da li je sećanje jasno ili maglovito? Da li je pozitivno ili negativno? Mnogi će odgovoriti da se jasno sećaju trenutaka kada su imali jednu ili dve godine, međutim novo naučno istraživanje dovodi u sumnju njihovo pamćenje.

U skorašnjoj studiji o lažnim sećanjima iz detinjstva učestvovalo je više od 6.000 ljudi svih uzrasta. Oni su imali zadatak da odgovore na ista pitanja kao iz našeg uvoda. Istraživači su analizom njihovih odgovora došli do nekih zanimljivih saznanja.

Otkriveno je da se događaj iz prvog sećanja ispitanika odigrao kada su imali u proseku 3,24 godine. Šta to govori o onima koji su tvrdili da pamte momente kada su bili tek u prvoj ili drugoj godini života? Da li oni stvarno imaju toliko dobro pamćenje? Čak 40% ispitanika je napomenulo da se seća trenutaka u kojima su imali manje od dve godine, a 14% tvrdi da pamte dešavanja iz perioda prve godine svog života. Psiholozi, međutim, smatraju da je veoma čudno da ljudsko pamćenje ide toliko daleko, a mnogi će reći i da je nemoguće da se sećamo bilo čega iz tog uzrasta.

Istraživači iz ove oblasti tvrde da neurološki procesi neophodni za ovakav tip autobiografskog pamćenja nisu još dovoljno razvijeni kod osoba mlađih od 3 godine. Neki eksperti, s druge strane, smatraju da su sećanja usko povezana sa razvojem jezika kod dece. Prema ovoj teoriji, tek kada deca savladaju govorni jezik, ona imaju mogućnost da na pravi način organizuju i skladište svoja sećanja.

Šta onda objašnjava pamćenje događaja iz perioda kada smo imali manje od 3 godine? Pa pre svega moguće je da se radi o našoj pogrešnoj proceni kada se dato dešavanje stvarno dogodilo. Drugo i verovatnije objašnjenje je da sećanje nema nikakvo uporište u realnosti i u potpunosti je plod naše mašte.

Verujemo da su mnogi od vas reagovali sa negodovanjem kada su ovo pročitali, ali u pitanju su dobro potkrepljene naučne činjenice. Ponovićemo još jednom: ako pamtite bilo šta iz perioda kada još niste napunili 3 godine, radi se o lažnim sećanjima.


Izvor: citymagazine.rs 
« PREV
NEXT »

No comments