NEWS
latest

28 January

Kako zagađenje vazduha utiče na naše telo?

Kako u svetu, tako i u našoj zemlji, zagađenost vazduha je jedan od najvećih problema. Kako ono utiče na naš organizam?

Prema poslednjim istraživanjima, najzagađeniji grad u našoj zemlji je Beograd, a najugroženiji delovi grada su Ulica despota Stefana, kao i delovi Novog Beograda i Vračara.

Najviše zagađenja vazduha dolazi sasvim sigurno iz saobraćaja.

Kako u Evropi, tako i u našoj zemlji, pa i u Beogradu, vazduh najviše zagađuje azot dioksid (NO₂).

Azot dioksid je deo grupe gasova koji zagađuju vazduh, a nastaju kao rezultat drumskog saobraćaja i drugih procesa sagorevanja fosilnih goriva.

Čestice azot dioksida koje udišemo su toliko male da ne samo što dospevaju u naša pluća, već ulaze i u naš krvni sistem. Veće čestice dolaze do nosa, a manje i do mozga.

Nije dokazano, ali je moguće da udisanje čestica azot dioksida može da dovede do raskidanja veza između moždanih ćelija i utiču na pojavu demencije, a postoje dokazi da mogu da utiču i na pojavu srčanog udara i bolesti pluća.

U saradnji sa Gradom Beogradom pokrenut je projekat Voda-vazduh-zemlja: eko metropola, koji ima za cilj da podigne svest građana o stepenu zagađenosti vode, vazduha i zemlje u prestonici.Izvor: http://www.nationalgeographic.rs

« PREV
NEXT »

No comments