NEWS
latest

13 February

Da li ste znali šta je kiborg?


Kiborg je ljudsko biće sa ugrađenim nebiološkim (mehaničkim) elementima. Termin kiborg je 1960. godine osmislio istraživač Manfred Klajns da bi objasnio dostignuća biomedicinskog inženjeringa kao što su veštački udovi, pejsmejker (aparat na baterije koji ugrađen u telo bolesnika podstiče i reguliše rad srčanog mišića), sintetičke telesne proteze itd. 

Prvim kiborgom se smatra Kevin Vorvik, profesor kibernetike na Univerzitetu u Ridingu u Velikoj Britaniji. Njemu je avgusta 1998. tim kibernetičkog odeljenja Univerziteta u Ridingu operacijom ugradio silikonski čip u nadlakticu leve ruke a marta 2002. godine i drugi mnogo složeniji.
Kevin Vorvik prvi kiborg

U SAD je početkom 2006. godine bilo više od 70 ljudi kojima su ugrađeni silikonski čipovi, najviše radi pouzdane identifikacije zaposlenih koji imaju pristup poverljivim dokumentima i projektima ili iz medicinskih razloga.


Autor: Dragan Musulin

« PREV
NEXT »

No comments