NEWS
latest

02 June

Google Translate instant kamera prevodi više od 100 jezika, evo kako

Google Translate opcija za kameru sada je dostupna na mnogo više jezika nego ranije. Kompanija je predstavila set novih opcija za ovu aplikaciju, uključujući i sposobnost da se preko kamere vrši prevod između više od 100 jezika.


Dodato je više od 60 novih jezika koji rade sa instant kamera opcijom (opcija koja omogućava da se direktno sa slike prevedu reč)i, pa sada ukupno 88 jezika ima tu mogućnost. Kao dodatak, Google Translate može kao izvor za prevod da koristi glas, rukom pisan ili štampan tekst, ili ranije slikane fotografije. Ipak, potrebno je naglasiti da nemaju svi jezici dostupne sve mogućnosti. Listu podržanih jezika i mogućnosti koje su im na raspolaganju možete pogledati → ovde. 

Najveće unapređenje je ipak u tome što Google Translate sada koristi Neural Machine Translation (NMT), na instant kamera opciji. To je funkcija koja je prema testovima smanjila greške u prevodu u proseku za 55%, dok se na pojedinim parovima jezika broj grešaka smanjio čak za 85%. Ipak, ova funkcija nije dostupna uvek, jer zahteva da budete povezani na mrežu.

Dodata je i funkcija autodetekcije izvornog jezika koja može da bude od velike pomoći kada niste sigurni na kom jeziku je napisana poruka čiji prevod vam je potreban.


Izvor: https://idjtv.com

« PREV
NEXT »

No comments