NEWS
latest

VAŠ SAN POČINJE NA SLOVO Nj●  NJAKANJE – Loše vesti 

  NJIHANJE (na klackalici) - Previše verujete osobama 
    koje malo i nedovoljno poznajete; njihati se: ako ste 
    oprezni, uspećete 

●  NJIVA – Uspeh u kući; orati njivu: sreća u braku i porodici

●  NJUŠITI – Predosećate zlo 

●  NJUŠKA – Sa pravom ste nepoverljivi jer žele da Vam 
    nanesu bol i sramotu  


VAŠ SAN POČINJE NA SLOVO

          A  Č Ć Đ F
          GH  I  J  K  LJ  M NNJ
          OP R  Š  U  V   Ž

No comments